การปล่อยวางใจชีวิตให้มีความสุข

No Picture

การปล่อยวางใจชีวิตให้มีความสุข ในโลกปัจจุบันโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การใช้ชีวิตมีแต่ความกดดันรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน, เรื่องครอบครัว, หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นส่งกระทบต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน …

Read More »

มนุษย์จะเลิกขับรถภายใน 25 ปีข้างหน้า

No Picture

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตนับล้ำนคนทั่วโลกในแต่ละปี แม้ว่ำเทคโนโลยีกำรผลิตรถที่มีมำกขึ้นจำกยุคก่อนหน้ำนี้ก็ตำม มีกำรรองรับควำมปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ แต่ก็ไม่ทำให้ลดกำรสูญเสียจำก…

Read More »

ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ ขรก. 14 ก.พ.นี้ต้องสำรองเงินจ่ายค่ายานอกบัญชีก่อน ใช้เบิกจ่ายตรงไม่ได้

กรมบัญชีกลางออกหนังสือ 2 ฉบับ ปรับเบิกจ่ายตรงยามะเร็งกำหนดให้ยาที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ OCPA หรือระบบลงทะเบียนก่อนใช้ที่ปัจจุบันมีอยู่ 9 รายการ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการต้อง…

Read More »

สธ.เผยเด็กไทยรังแกกันเองอันดับ2โลกเสี่ยงรักความรุนแรง-ฆ่าตัวตาย

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์การรังแกกันในโรงเรียนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ที่น่าห่วงคือเข้าถึงสื่อโซเซียลมีเดียง่า…

Read More »

5 วิธี หาความสุขบนเน็ต ที่คุณอาจมองข้ามมันมาตลอด

5 วิธี หาความสุขบนเน็ต Tip Computer ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ต พวกเราได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากมัน เช่น ได้เล่นเกมออนไลน์ , ได้ chat กับคนแปลกหน้า , ได้ดูรูปโป๊แบบไม่จำกัด ,ได้หาแฟนใหม่ทาง…

Read More »

สธ. แนะโรงเรียนคัดกรองเด็ก ป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำโรงเรียน เฝ้าระวัง คัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ในนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว อากาศแปรปรวน เดือนมกราคมปี 2561 พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 9,000 คน เป็นนักเรียนร้อยละ 27 หากป่วยเป็นไ…

Read More »

สช.พบเด็กเมืองโภชนาการเกิน เสี่ยงเป็นหลายโรค

No Picture

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สช.ได้ร่วมโครงการ เด็กไทยดูดี มีพลานามัย กับ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ปีการศึกษา …

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายการตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขยายบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพความแรงของวัคซีนในการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง ซึ่งส่งผลถึงการป้องกัน…

Read More »

นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (ต่อ) • วันที่ 17 ก.ย. 2553 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) ได้ เหนชอบในกรอบ ็นชอบในกรอบนโยบายบรอดแบนด์แหงชาต ่งชาติ พรอมแตงตงคณะอน ้อมแต่…

Read More »

บริษัท/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ด้านสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์

บริษัท Derma tech ตั้งอยู่ที่เมืองแอลบูเคอร์คี (Albuquerque) มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตแผ่นพลาสติก ONUBlue patch ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเช็คปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายขอ…

Read More »

นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

นักวิจัย สกว. พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของ ‘นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ’ เพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิต เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงก๊าซพิษ รวมถ…

Read More »

คอนแทคเลนส์อัจฉริยะวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ข่าวไอที สำหรับแนวคิดสำหรับคอนแทคเลนส์อัจฉริยะนั้นมีมาสักพักนึงแล้ว แต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่การที่จะทำให้มันมีความสบายในการสวมใส่นั้นยังคงเป็นเรื่องยากเพราะการใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข…

Read More »

เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 3 WorkShop

PHP MySQL Search Data Paging/Pagination (mysqli) บทความนี้จะเป็นตัวอย่างของ mysqli และการค้นหา (Search) ข้อมูล และการแบ่งหน้า (Paging) การเขียน PHP เพื่อค้นหาข้อมูลจาก Database ของ MySQL มาแสดงผลทางหน…

Read More »

เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 2 View Insert Edit Delete

PHP MySQL List Data Record & Get Result Row (mysqli) บทความนี้จะเป็นตัวอย่างของ mysqli การเขียน PHP เพื่ออ่านข้อมูลจาก Database ของ MySQL มาแสดงผลทางหน้าจอด้วย function ต่าง ๆ ของ mysqli ทำงานร่วม…

Read More »

เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 1 MySQL Configuration & Connect

PHP MySQL Configuration & Connect to Database (mysqli) PHP MySQL Configuration & Connect to Database (mysqli) สำหรับ mysqli ไม่ใช่ function ใหม่ มันมีตั้งแต่ 4.1.13 เป็นต้นไป (เกือบ 10 ปี ปัจจ…

Read More »

การสร้าง Declare Table สร้างตัวแปรแบบตาราง (Temp Table)

No Picture

การสร้าง Declare Table สร้างตัวแปรแบบตาราง (SQL Server : Stored Procedure) สำหรับ Feature ของการ Declare Table เป็น เสมือนการสร้าง Temp Table ไว้ชั่วคราว โดยความสามารถนี้ค่อนข้างถือได้ว่าเป็นจุดเด่นแล…

Read More »

การเขียน Stored Procedure

รู้จักและการเขียน Stored Procedure บน SQL Server (SQL Server : Stored Procedure) ในบทความของไทยครีเอทผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึง Stored Procedure ซะเท่าไหร่ เพราะในการเขียนโปรแกรมทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ต้องการคว…

Read More »