สธ.เดินหน้าบรรจุ พกส. 90% จากลูกจ้างชั่วคราว 1.4 แสนคน

 

สธ.เดินหน้าบรรจุ พกส. 90% จากลูกจ้างชั่วคราว 1.4 แสนคน พร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย.นี้ เผยใช้งบประมาณเพิ่มแค่ 1.5 พันล้านบาท ดึงจากเงินเหลือบรรจุ ขรก. 7,500 ตำแหน่ง และประหยัดงบเพิ่ม

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ครั้งที่ 6 ซึ่งมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. เป็นประธาน โดยมีตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผอ.รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชน ตลอดจนตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว สธ.เข้าร่วม ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติจัดทำกรอบอัตรากำลังคนในส่วนลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 140,000 คน โดยให้บรรจุเป็น พกส.ได้ 80% ของจำนวนดังกล่าว ส่วนที่เหลืออีก 20% ให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รพ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องบรรจุเกินกรอบ 80% สามารถขออนุมัติจากคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพได้

นพ.วชิระกล่าวว่า ส่วนกรอบวงเงินงบประมาณนั้น ที่ประชุมให้ยึดตามมติการประชุมครั้งที่ 5 โดยให้ขยายวงเงินงบประมาณการจ้างได้ 10% โดยให้ยึดตามข้อเสนอของสำนักงานปลัด สธ. และให้มีผลย้อนหลังเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 โดยวงเงินขยายดังกล่าวให้ยกเว้นกรณีการจ้างทดแทน การจ้างวิชาชีพที่ขาดแคลน และจ้างในโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ รวมถึงกรณีการจ้างก่อน 1 พ.ค. แต่ทำสัญญาว่าจ้างภายหลัง โดยเงินงบประมาณจากเดิมภาพรวมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อปรับเป็น พกส.จะต้องใช้เงินงบประมาณราว 16,500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาทนั้น จะนำมาเงินที่ได้จากการบรรจุข้าราชการเพิ่มอีก 7,500 ตำแหน่ง ที่คนกลุ่มนี้จะไปรับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แทน คาดว่าจะได้มาประมาณ 1,300 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 200 ล้านบาท จะนำมาจากการประหยัดในส่วนต่างๆ ของระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร อย่างการจัดทำแล็บ เป็นต้น

“มั่นใจว่าในด้านงบประมาณจะสามารถควบคุมได้ โดยในส่วนการบรรจุข้าราชการ 7,500 ตำแหน่งนั้น เชื่อว่าจะผ่านการอนุมัติจาก ก.พ. ภายในเดือน พ.ย.นี้แน่นอน และจะทำให้มีเงินสามารถนำมาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้ พกส.ได้ ทั้งนี้ ทางตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวต่างยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้” รองปลัด สธ.กล่าว

นพ.วชิระกล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้อนุมัติให้หน่วยงานที่พร้อม สามารถเดินหน้าบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.ได้ทันที และจะมีหนังสือยืนยันลงไปอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้มีกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตได้นำเสนอกรอบอัตรากำลังมาแล้ว และยังได้เร่งรัดให้การบรรจุแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ โดยอัตราการบรรจุอาจเพิ่มไปอยู่ที่ 90% สำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่เหลืออีก 10% ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็น พกส.นั้น ยังมีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุเป็น พกส.ได้ ภายหลังและในปีหน้าจะมีอัตราบรรจุได้อีก 7,500 ตำแหน่ง ซึ่งจะครบ 10% ของลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้รับการบรรจุนี้ นอกจากนี้ ในกลุ่มลูกจ้างที่บรรจุ พกส.จะมีการประเมินงานทุกๆ 6 เดือน หากทำงานไม่ดีหรือลาออกก็มีโอกาสบรรจุแทนได้เช่นกัน.

 

ที่มา ไทยโพสต์

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม