บริษัท/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ด้านสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์

บริษัท Derma tech ตั้งอยู่ที่เมืองแอลบูเคอร์คี (Albuquerque) มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตแผ่นพลาสติก ONUBlue patch ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเช็คปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของมนุษย์ โดยใช้การเปลี่ยนสีของอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนสีจากฟ้าถึงน้ำเงินขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อของเหลวและเหงื่อที่ออกจากรูขุมขนของมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ มีจุดเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดอัตราการเมาแล้วขับ หรือการขับรถโดยไร้จิตสำนึกความรับผิดชอบ ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากผู้ขับรถมีอาการมึนเมาและขาดสติ ด้วยกระบวนการเชิงรุกต่อประเด็นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัท ElectroSeq, Inc. ตั้งอยู่ที่เมืองแอลบูเคอร์คี (Albuquerque) มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์ที่ใช้การหาลำดับค่าของดีเอนเอ (DNA sequencing) สำหรับกลุ่มเซลล์ของมนุษย์เพื่อศึกษาหาสาเหตุของโรคต่างๆแล้วจึงผลิตยาสำหรับรักษา โดยใช้อุปกรณ์ Semiconductor Platform เทคโนโลยีนี้ มีจุดเด่นเรื่อง DNA เพื่อการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicines) ที่เป็นแบบเฉพาะตัวและใช้ผู้ป่วยเป็นที่ตั้งในการรักษา ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิต

บริษัท Seamless Medical ตั้งอยู่ที่มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการซอฟแวร์เพื่อการลงทะเบียนในระบบดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้ Cloud Technology ให้เข้ากับระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการลงทะเบียน ช่วยลดเวลาลงทะเบียนผู้ป่วยและจำนวนเอกสารที่ต้องกรอก เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการแพทย์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของพยาบาล ระบบนี้ยังสามารถใช้งานได้บนแท็บเล็ตในรูปแบบแอพพลิเคชั่น Application แทนการลงทะเบียนผู้ป่วยด้วยระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปัจจุบันมีผู้ใช้ระบบอย่างแพร่หลายกว่า 150 คลินิกทั่วสหรัฐฯ

บริษัท Metabiota, Inc. ตั้งอยู่ที่นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการระบบสืบหาโรคและลักษณะภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักหรือที่เกิดขึ้นใหม่จากการติดเชื้อซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทั่วโลก โดยเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยคุกคามที่เกิดจากโรคระบาด การวิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค พร้อมทั้งสร้างแบบจำลอง ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจด้านการจัดการความเสี่ยง ปัจจุบัน มีการดำเนินการกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และสำนักงานในนครซานฟรานซิสโก กรุงวอชิงตัน จีน แคนาดาและเซียร์ราลีโอน

บริษัท Amgen Inc. ตั้งอยู่ที่ thousand oaks มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตยารักษาโรคที่มียอดขายเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาคีโม ยารักษาโรคไขข้อเสื่อมและเนื้องอก นอกจากนี้ บริษัทคิดค้นยารักษามะเร็งและยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) จากเซลล์ภายในของมนุษย์ (ชีวเภสัชภัณฑ์)

บริษัท Snap MD ตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตระบบปฏิบัติการ Virtual Care Management (VCM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทำให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถให้บริการผู้ป่วยแบบทางไกล (telemedicine) โดยใช้ระบบ เป็นโซลูชั่น (solution) เชื่อมโยงผู้ป่วยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรง ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว Snap MD ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะอยู่ไกลกัน นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้ตลอดเวลาเนื่องจากผู้พัฒนาใช้เทคโนโลยี cloud storage ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการ และสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

บริษัท NantWorks, LLC ตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนี้ (1) NantCell อุปกรณ์สำหรับตรวจหาโปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายเพื่อรักษาระบบภูมิคุ้มกันของเนื้องอก เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อรักษาโรคที่เป็นภัยคุกคามของมนุษย์ผ่านการรักษาที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ (2) Nantroics การใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารความรู้ด้วยอัตราความเร็วเท่ากับความคิด (3) Nantclou ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย และสามารถส่งต่อข้อมูลทั่วโลกได้ในอัตรา terabytes ต่อวินาที (4) NantHealth การเชื่อมโยงข้อมูลและระบบปฏิบัติการทั่วโลกจากบ้านไปคลินิก จากคลินิกไปโรงพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัว (5) NantShield ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (6) NantStudio การให้องค์ความรู้ผ่านความบันเทิงและการเล่าเรื่อง (7) NantBioScience การค้นพบองค์ความรู้ในระดับโปรตีนเพื่อพัฒนายาที่สามารถเฉพาะเจาะจงเป็นรายผู้ป่วย (8) Nantomics การเรียงลำดับข้อมูลในระดับโมเลกุลใน real-time และ (9) NantMobile การเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ

บริษัท Nurse Grid ตั้งอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการแอพพลิเคชั่น (application) ที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างพยาบาลเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีโปรแกรมช่วยการบริหารจัดการการนัดหมายและแจ้งเตือนงานสำคัญต่างๆ เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้บริหารจัดการงานของพยาบาล สะดวกในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล

บริษัท ReeIDX Inc. ตั้งอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ผสมผสานระหว่างด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบันทึกวีดีโอกับด้านสาธารณะสุข มีทีมงานซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูง บุคลากรด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอยให้บริการลูกค้า ReeIDX มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บวีดีโอเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ นักศึกษาทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับการรักษาและเตรียมตัวรับมือกับโรคต่างๆ บริษัทได้รวบรวมกว่า 700 วีดีโอถ่ายจากเหตุการณ์จริงของคนไข้ โดยเคสต่างๆที่ถูกบันทึกวีดีโอได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท Cadence Biomedical Inc. ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตเครื่องช่วยเดิน kickstart ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางขา ใช้ระบบ pulleys and springs เพื่อเก็บพลังงานโดยไม่ใช้มอเตอร์และแบตเตอรี่ ใช้ Exotendon technology ที่สามารถช่วยผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือจากภาวะหัวใจล้มเหลว (Stroke) จนส่งผลกระทบกับความสามารถในการเดินสามารถฟื้นฟูสมรรถนะกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวได้ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน

บริษัท Spiral Genetic, Inc. ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้การวิเคราะห์สถิติ DNA สำหรับการวิจัยด้าน เวชภัณฑ์ การแพทย์ และการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ยีนทางพันธุกรรมมาใช้ในการแพทย์สมัยใหม่เพื่อช่วยหมอและการทำวิจัย พัฒนาการวิจัยรักษาโรค อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้โปรแกรม Anchored Assembly

บริษัท Linet ตั้งอยู่ที่เมือง Slaný สาธารณรัฐเช็ก เป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตเตียงสำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและ ติดอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทผลิตเตียงสำหรับโรงพยาบาลระดับโลก มีเป้าหมายตั้งโรงงานผลิตเตียงที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในไทย และใช้ไทยเป็นศูนย์กลสงของธุรกิจในภูมิภาค มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง ปัจจุบัน บริษัทมีผู้แทนการขายอยู่ที่ไทย มีบริษัทไทยเป็นหุ้นส่วน/ผู้นำเข้า 2-3 รายและมีโชว์รูมภูมิภาคอยู่ที่สิงคโปร์

บริษัท HealthEngage ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการออกแบบ Software และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ทางเลือกการรักษา การวินิจฉัย เป็นต้น เพื่อการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ โดยซอฟแวร์ถูกออกแบบให้ใช้งานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

บริษัท Kitcheck ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบคลาวด์ร่วมกับเทคโนโลยี (Internet of Things: IoT) ด้านระบบตรวจสอบและเติมสต๊อกยา ช่วยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสต๊อกยาในโรงพยาบาล ห้องยา ร้านยา ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำและลดความผิลพลาดในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โดยสามารถติดตามได้ และสามารถเชื่อมต่อการบริหารจัดการนี้มายังอุปกรณ์ iPhone ซึ่งใช้งานได้ง่ายใน 15 นาที Kit Check ถูกใช้ในโรงพยาบาลหลายร้อยแห่งในสหรัฐฯและแคนาดาและติดตามกว่า 90% ของปริมาณยาทั้งหมดในอุตสาหกรรมที่มีการติดตามแบบดิจิทัล

Atlanpole Biotherapies ตั้งอยู่ที่น็องต์ (Nantes) ประเทศฝรั่งเศส เป็น interregional cluster การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาค Pays de la Loire, Bretagne และ Centre Val de Loire region ภายใต้การยอมรับจากกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งเมื่อปี 2005 เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการวิจัยทดลองและการประกอบธุรกิจ ในด้านชีวการแพทย์ เน้นด้าน cell and gene therapy, immunotherapy, immunology, molecular engineering, cell engineering, ISOTOP4LIFE และ regenerative medicine โดยมีกองทุนให้กับสมาชิกที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน

LyonBioPole ตั้งอยู่ที่ภูมิภาค Auvergne Rhône-Alpes ประเทศฝรั่งเศส เป็น cluster การรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการเชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคโดยมี 4 พื้นที่ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การแพทย์มนุษย์ สัตว์แพทยศาสตร์ เครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ และการวินิจโรคในห้องทดลอง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อจุลชีพหรือจุลินทรีย์ (Microorganism) ที่สามารถถ่ายทอด แพร่เชื้อ หรือติดต่อสู่มนุษย์หรือสู่สัตว์ ปัจจุบัน LyonBioPole ยังให้การสนับสนุนโครงการและบริษัทที่มีความสนใจในด้านอื่นๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร โภชนาการ และประสาทวิทยาศาสตร์ มีสมาชิกกว่า 200 รายจากศูนย์วิจัย บริษัท SMEs โรงพยาบาลของสถาบันศึกษา เป็นต้น LyonBioPole มีพันธกิจคือ (1)กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม (2) ส่งเสริมการพัฒนาของ SMEs (3) สร้างความเข็มแข็งให้กับ cluster ในระดับนานาชาติ และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เทคโนโลยีขึ้นสูง

Medicen ตั้งอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นปี 2005 เป็น competitiveness cluster การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ของยุโรป โดยการรวมกลุ่มเกิดจากพื้นฐานแนวคิดที่เน้นให้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการสร้างศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจ้างงาน Medicenยังเชื่องโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่างๆ ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันศึกษา และคลินิก เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มความเข็มแข็งทางการแข่งขันในระดับนานาชาติแก่อุตสาหกรรมการแพทย์ของฝรั่งเศส

บริษัท ORB Health ตั้งอยู่ที่มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการโปรแกรมการจัดการกับสุขภาพของบุคคลทั่วไป ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic Care Management) และผู้ป่วยทั่วไป Orb Health มีการทำงานบนระบบ cloud-based platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง clinical workflow ของผู้ใช้บริการ โดยเป็นการบูรณการทางการแพทย์เข้ากับเทคโนโลยีดิจัทัล สามารถทำงานผ่านมือถือและบริการในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่วยให้การดูแลต่อเนื่องและลดค่าใช้จ่าย

บริษัท Neolight ตั้งอยู่ที่เมืองScottdale มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการออกแบบสมาร์ทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลทารกหลังจากการคลอดจากอาการภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (jaundice) เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นของเด็กในโรงพยาบาล คลายความกังวลแก่ผู้ปกครอง และยังมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจเช็คอาการสภาวะตัวเย็น (Hypothermia) จากที่บ้านผ่านอุปกรณ์ SkyLife (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุญาตจาก FDA)

บริษัท Pinnacle Transplant Technologies ตั้งอยู่ที่เมืองPhoenix มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 เป็นบริษัททางการแพทย์ ที่ให้บริการเป็นธนาคารสำหรับเนื้อเยื่อ และด้านการเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ (Allograft) โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Greiner Bio-One International GmbH คือบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Preanalytics, BioScience, และ Diagnostics โดยมีพนักงานกว่า 1,800 คนและบริษัทในเครืออีก 23 บริษัท ซึ่งตระกูล Greiner เป็นเจ้าของ โดยมีฐานการผลิต ในออสเตรีย เยอรมนี ฮังการี สหรัฐ บราซิลและประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Kremsmünster ทางตอนบนของออสเตรีย เป็นศูนย์การวิเคราะห์การเพาะเซลล์และเนื้อเยื่อ รวมทั้งการพัฒนาระบบการเก็บตัวอย่างเลือดปัสสาวะและน้ำลาย นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อณูชีววิทยาในรูปแบบใหม่และการวินิจฉัยมนุษย์ไปจนถึงเทคโนโลยีอาหาร

แหล่งที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีนาคม 2560

กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก มีนาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์/คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เมษายน 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส กรกฎาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มิถุนายน 2560

Reference:

Derma tech – http://www.derma-tec.com

ElectroSeq Inc.- https://www.nmbio.org/member/electroseq/

Seamless Medical -www.seamlessmedical.com

Metabiota – http://metabiota.com

Amgen Inc. – http://www.amgen.com/about

Snap MD – http://snap.md/

NantWorks, LLC – http://nantworks.com

Nurse Grid – http://www.nursegrid.com

ReeIDX Inc. – http://reeldx.com

Cadence Biomedical, Inc. – http://www.cadencebiomedical.com/

Spiral Genetic, Inc. – http://spiralgenetics.com

Linet – http://www.linet.com/en/

HealthEngage – http://www.healthengage.com/home/x/

Kitcheck – https://kitcheck.com/

Atlanpole Biotherapies – http://www.atlanpolebiotherapies.eu/

LyonBioPole – https://lyonbiopole.com/en/lyonbiopole

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/lyonbiopole

Medicen – http://www.medicen.org/

ORB Health – http://orbhealth.com/

Neolight – https://theneolight.com/

Pinnacle Transplant Technologies – http://pinnacletransplant.com/

Greiner Bio-One International GmbH – https://www.gbo.com/en_TH.html

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม