นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (ต่อ)
วันที่ 17 ก.ย. 2553 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) ได้
เหนชอบในกรอบ ็นชอบในกรอบนโยบายบรอดแบนด์แหงชาต ่งชาติ พรอมแตงตงคณะอน ้อมแต่งตั้งคณะอนกรรมการ ุกรรมการนโยบายบรอดแบนด์
แห่งชาติ เพื่อจัดทํานโยบายต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เป็นประธาน
ร่าง นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ประธาน กทสช. (นรม.) เมื่อวันที่ 4
พ.ย. 2553
วันที่ 9 พ.ย. 2553 นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม