ระเบียบใหม่ กสทช. ปรับขึ้นเงินเดือนประธาน กตป. 87.5% กรรมการ 80% ทำรายรับต่อเดือนสูงถึง 225,000 บาท จากเดิม 120,000 บาท

กตป., เงินเดือน, กสทช

เกิดเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อสำนักงานอิศราได้รายงานว่า ระเบียบใหม่ของ กสทช. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. หรือ กตป. เพิ่มขึ้นถึง 87.5% สำหรับประธาน และ 80% สำหรับคณะกรรมการ

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประธานกรรมการและกรรมการ กตป. ยังได้สิทธิรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานอัตราเดียวกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้วย โดยระเบียบดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.57 ผ่านมา

ซึ่งการปรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ประธานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. หรือ กตป. ดังกล่าวส่งผลให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 225,000 บาท จากเดิม 120,000 บาท เพิ่มขึ้น 105,000 บาท และกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 180,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นมากมายถึงสาเหตุการปรับขึ้นค่าตอบแทนในครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เหมาะสม และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม