ข่าวสารเรื่องไข้เลือดออก

สถานการณ์

         เนื่องจากงานของพวกเราๆนั้นนอกจากการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ไม่ติดเพราะลืมเสียบปลั๊กแล้ว ก็ยังมีงานเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์อีกด้วยการที่เราต้องไปแบมือขอหรือรอให้เขาเอามาให้นั้นหลายที่ก็ดูเหมือนจะไม่มีจิตอาสากันซักเท่าไหร่ หลายครั้งที่เราต้องวิเคราะห์และหาข้อมูลมาเยียวยาเอ้ย มาป้อนให้กับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอง วันนี้ผมขอเสนอเรื่องโรคสุดฮิตเกี่ยวกับหน้าฝนครับ 

ไข้เลือดออก หรือทางศัพท์แพทย์เรียกว่า Dengue hemorrhagic ferver นั่นเอง ด้วยสถานการในตอนนี้นั้นมีการระบาดและเสียชีวิตมากกว่าปีที่ผ่านๆมาจึงมีการรณรงค์ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือแม้แต่หน้า fanage ก็ตามวันนี้ผมจึงนำเอาแหล่งข้อมูลพร้อมทั้งสถานการณ์การระบาดล่าสุดเกี่ยวกับโรคนี้มาให้ครับ โดยใน Link คือ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ครับมีทั้ง Clip Video โปสเตอร์ กราฟ แผ่นพับและอื่นๆอีกมากมายครับ อยากไรเสียเราในฐานะที่เป็นคนไอที ก็ควรจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์เพื่องานสาธารณสุขในอีกด้านครับ 

ไข้เลือดออก มี ICD-10 : A90(DF), A91(DHF) นะครับเพื่อใครจะนำไปเขียนรายงาน

http://www.thaivbd.org/manual.php?id=3737&type=c

http://www.sbo.moph.go.th/moph/develop/rabad/vichakan_dis/dhf.html

สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างได้แค่คุณเริ่มทำ
ขอบคุณครับ

 

 

 

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com