ค้นหาข้อมูลใบรับรองการเกิด

เข้าเว็บ http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer/

1.เลือก รายงานประจำเดือน

2.เลือก

  2.1 ข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาล

  2.2 สรุปยอดรายงานหนังสือรับรองการเกิด(กรณีที่ต้องการรายงานแบบละเอียดให้ระบุเลือก “ข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาล”)   

  2.3 รายงานสรุปประจำเดือน

 

 

  2.4 เราก็จะได้รายชื่อพร้อมเลขที่บัตรประชาชน

 

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com