ชะลอการพิจารณากำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ชะลอการพิจารณากำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  

 

2557-07-08 12_12_59-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_13_17-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระยะเวลา22ดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_13_28-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระยะเวลา333ดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_13_47-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระยะเ777วลาดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_13_59-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระยะเวลาดำร5252งตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_14_09-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมั525252ตินับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_14_20-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับ1141ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_14_35-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินับระย2415ะเวลาดำรงตำแหน่ง.pdf 2557-07-08 12_14_46-13477_ด่วนที่สุด_ขออนุมัตินั14141บระยะเวลาดำรงตำแหน่ง.pdf

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม