คสช.ไฟเขียวขยายเวลาจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายบุคคลากร สธ.

วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงว่า ที่ประชุม คสช. อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคมและ 31 มีนาคม 2556  เรื่องข้อเสนอดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังพลด้านสาธารณสุข ซึ่งเดิม ครม.มีมติเมื่อวันที่ 26  มีนาคมและ 31 มีนาคม 2557 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายบุคคลากรสาธารณสุข โดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 -31 มีนาคม 2557 
ส่วน ระยะต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งรัฐมนตรีสาธารณ สุขเป็นประธานพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางที่เหมาะสมให้ ครม.พิจารณาต่อไป ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาตามมติ ครม.แล้ว ขณะที่คณะกรรมการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมการจ่าย แต่เพื่อให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแก่บุคคลากรด้านสาธารณ สุขตามเกณฑ์เดิมได้ไปพลางๆก่อน จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
http://news.mthai.com/headline-news/344745.html

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม