ข้อควรระวังในการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Death

 

1360171441

   วันก่อนได้เข้าไปเยี่ยมเยียน รพสต เจ้าหน้าที่ที่รู้จักถามผมว่าทำไมแฟ้ม Death ถึง Error DE1143 ซึ่งหมายถึง DPlace (สถานที่ตาย) ไม่ใช่ 1 กับ 2 หรือเป็นค่าว่าง

11-9-2556 21-54-40

 

พอเข้าไปดูใน ไฟล์ Text ก็พบว่า DPlace เป็น 0 จึงเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรมบันทึกข้อมูล

11-9-2556 21-54-10

 

จึงพบว่าเนื่องจากเป็นการบันทึกว่า “ไม่ระบุ” ไม่ใช่ “ในสถานพยาบาล” และ “นอกสถานพยาบาล” จึงออกมาเป็น

11-9-2556 21-51-45

 

 

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com