เขต 8 โมเดลแก้ปัญหารพ.ขาดทุน บริหารพลาด-ตัดค่าตอบแทน

เขต 8 โชว์ 4 แนวทางลดปัญหารพ.ขาดทุน สธ.ชูเป็นต้นแบบขยายใช้กับเขตสุขภาพอื่น ใช้มาตรการบริหารพลาด ตัดค่าตอบแทน

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 ซึ่งดูแลพื้นที่ 7 จังหวัด คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร กล่าวถึงกรณีก่อนหน้านี้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ชูความสำเร็จในการดำเนินการเขตบริการสุขภาพ โดยยกเขตพื้นที่ 8 ว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างในเรื่องการแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องหรือขาดทุน โดยมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ว่า จากการติดตามงานของการบริหารจัดการโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตบริการสุขภาพ 8 พบว่าสาเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลสามารถลดปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ดีนั้นมี 4 ปัจจัยหลัก คือ 1. มีการพัฒนาระบบบัญชีที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะบัญชีเกณฑ์เงินคงค้าง ซึ่งไม่ใช่เงินสด โดยบัญชีนี้การตรวจสอบต้องมีความละเอียดมาก ทั้งเรื่องการจ่ายค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าแรง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าแต่ละโรงพยาบาลมีการใช้เงินอย่างไร และมีเงินคงค้างอย่างไร

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า 2.ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน อย่างโรงพยาบาลที่มีขนาดเดียวกันต้องมีค่าใช้จ่ายในเกณฑ์ที่กำหนด 3.มีเกณฑ์ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ ยาต่างๆ ต้องซื้อเป็นแบบรวมกันในระดับเขต และ 4. ผู้บริหารต้องใส่ใจในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ตามที่กำหนด หากทำไม่ได้หลายครั้ง มีการตักเตือนแล้วก็ยังไม่มีการปรับปรุงก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคำสั่งลดค่าตอบแทนบุคลากรที่ใช้จากเงินบำรุง คือ พวกเงินค่าโอทีต่างๆ

“หากสุดท้ายไม่มีการปรับปรุงใดๆ ก็จะต้องดำเนินมาตรการตัดเงินค่าตอบแทน โดยผู้อำนวยการจะลดเงิน 20 % กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายของโรงพยาบาลจะถูกลด 15% โดยจะตัดเงินไปจนกว่าโรงพยาบาลจะพ้นวิกฤตขาดสภาพคล่อง ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 8 มีกว่า 80 แห่ง ขาดทุนไปเกือบ 20 แห่ง แต่เมื่อใช้วิธีการดังกล่าวสามารถลดปัญหาขาดทุนได้กว่าครึ่งหนึ่ง โดยเหลือโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาอีกประมาณ 10 กว่าแห่ง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จดี และจะมีการพัฒนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ “ นพ.สุรเชษฐ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเขตบริการสุขภาพ 8 ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบให้เขตอื่นๆในเรื่องลดปัญหาขาดสภาพคล่องในโรงพยาบาล ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยบริการ(พปง.) ปี 2557 โดยมีแนวทางต่างๆ เพื่อให้เขตบริการสุขภาพอื่นๆ เป็นแบบอย่าง อาทิ ต้องมีการสื่อสารและคืนข้อมูลกลับสู่ผู้บริหารตลอดในการบริหารจัดการต่างๆ การจัดทำแผนควบคุมเงิน โดยเฉพาะรพ.ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต้องดำเนินการเคร่งครัด ซึ่งรพ.ที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ80 เป็นต้น

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม