ลูกจ้างชั่วคราวเตรียมบุก สธ.ประท้วงใหญ่เกณฑ์บรรจุ พกส.ไม่เป็นธรรม-เลือกปฏิบัติ

 

ลูกจ้างชั่วคราวเตรียมยกพลบุก สธ.ประท้วงใหญ่ 26 พ.ย.หลังเกณฑ์การบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไม่ชัดเจน เลือกปฏิบัติ

นายวัฒนะชัย นามตะ ประธานชมรมสหวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพต่างๆประมาณพันคนจะมาเรียกร้องที่ สธ.ในวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อขอให้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เนื่องจากขณะนี้เกณฑ์การบรรจุไม่ชัดเจน เลือกปฏิบัติ พวกตนต้องการคำตอบเรื่องนี้

ทางด้าน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ.  กล่าวว่า นอกจากภาระงาน ยังมีภาระความรับผิดชอบ อย่าง คนทำงานพื้นที่เสี่ยงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่ทุรกันดารก็ต้องให้พวกเขาก่อน แต่หากอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ใครทำงานมาก่อนก็ต้องให้คนนั้นก่อน จริงๆ สธ.ไม่ได้ดูอายุงานอย่างเดียว ดูความจำเป็นเป็นหลัก อยากให้คุยกันก่อน มาหารือกันก่อน และกรณีที่บอกว่ามีการบรรจุ พกส. โดยเลือกเส้นสายนั้น ขอให้แจ้งมา หากมีหลักฐานมีข้อมูลจะสั่งการตรวจสอบและจัดการ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ขณะที่ นพ.วิชระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงานที่จะได้รับการจัดสรร 7,547 ตำแหน่ง ไม่รวมนักเรียนทุนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ขณะนี้ สธ.ได้เตรียมการระบบไว้พร้อมแล้ว โดยการจัดสรรตำแหน่งในปีงบประมาณ 2557  สธ.ได้มอบนโยบายให้พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคนในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์       

สำหรับข้อเรียกร้องของชมรมสหวิชาชีพ สธ.เห็นใจ เข้าใจในความต้องการ และพยายามจะตอบสนองโดยไม่ให้ขัดต่อระเบียบ เช่นยึดอายุงานแต่ต้องทำงานดี และไปอยู่ในหน่วยงานที่มีกรอบอัตรากำลัง สำหรับวิชาชีพที่ไม่สามารถวัดภาระงานได้ กระทรวงก็วัดโดยวิธีอื่น เช่นคิดอัตราต่อประชากร เป็นต้น การจัดสรรกระทรวงกำลังดำเนินงานหลังจาก 12 เขตบริการแจ้งความต้องการมาแล้ว ยืนยันจะสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทุกสายงาน

ทั้งนี้ การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงานในปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 7,547 อัตรา แยกตามส่วนราชการคือลงที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดจำนวน 3,786 อัตรา รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1,741 อัตรา โรงพยาบาลทั่วไป 900 อัตรา โรงพยาบาลศูนย์ 852 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 168 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 34 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 10 อัตรา และสถาบันพระบรมราชชนก 56 อัตรา

 

ข้อมูลจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1384772030&grpid=03&catid=19&subcatid=1904

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม