หมอประดิษฐ มอบปลัดกระทรวงประชุมคณะทำงานสหวิชาชีพพิจารณา 3 ข้อเสนอของแพทย์ชนบทเพื่อหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะทำงานค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขจากสหวิชาชีพ พิจารณา 3 ข้อเสนอของกลุ่มแพทย์ชนบท เพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

บ่ายวันนี้ (20 พฤศจิกายน 2556)ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือกับผู้แทนกลุ่มแพทย์ชนบท ประกอบด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ และคณะ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมในฐานะเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีด้วย

นายแพทย์ประดิษฐให้สัมภาษณ์ว่า ทางกลุ่มแพทย์ชนบทไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำงานแบบวัดผลประเมินผล หรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ยังมีปัญหาเรื่องตารางค่าตอบแทน  3 จุด ข้อแรกคือ ขอให้เพิ่มตารางอายุงาน 21 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น มากกว่าคนที่ทำงาน 10 ปีขึ้นไป 2.โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เขตเมือง ควรได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับโรงพยาบาลทั่วไปที่อยู่ในเขต เมือง และ3.อัตราค่าตอบแทนในตารางการจ่ายเงิน มีการลดเงินค่าตอบแทนของโรงพยาบาลชุมชนที่เคยได้รับ แต่หากวิชาชีพอื่นยังไม่ได้ข้อยุติ ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนของแพทย์ชนบทไปก่อน

ซึ่งจะนำข้อเสนอดังกล่าวส่งให้คณะทำงานที่ ตั้งขึ้นมาได้นำไปพิจารณา แต่เห็นว่าการทำงานควรทำงานกันในรูปแบบของทุกวิชาชีพให้มีการปรับอัตราค่า ตอบแทนในทุกวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อเดินหน้าต่อ  โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะทำงานภายในวันพฤหัสหรือ ศุกร์นี้ และนัดประชุมกับกลุ่มแพทย์ชนบทในบ่ายวันจันทร์(25 พฤศจิกายน 2556) เพื่อหารือผลการประชุมของคณะทำงาน หากตกลงกันได้ ก็จะจัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขให้มีผลทางปฏิบัติต่อไป นายแพทย์ประดิษฐกล่าวในตอนท้าย.

พฤศจิกายน 4/4******************** 20พฤศจิกายน 2556

 

 

ที่มา

 

 

 

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม