5 นาที กับ MySQL ตอน คำสั่ง IF

เนื่องจากผมมีความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ด้าน MySQL แต่ติดที่เวลาและสถานที่ไม่อำนวยจึงทำเป็นรายการบน Youtube 

** เวลาดูปรับความละเอียดเป้น 720 HD ด้วยนะครับ

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com