ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จับมือ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จัดท า “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10” มอบสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 7 เดือน

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จัดท า “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10” เสนอสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% ต่อปี นานถึง 7 เดือน กู้ได้สูงสุด 110% ของราคาประเมิน เพื่อสร้างโอกาสให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่   บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และทำนิติกรรมภายใน 31 มีนาคม 2558

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179   กด 6 หรือทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาหรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.
โทร. 1179 กด 6 หรือทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม