กสทช.ย้ำเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลโปร่งใส

 
ช่อง7 สี ส่อวืดประมูลทีวีดิจิตอล หลังพบขัดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นไขว้ เตรียมแก้เกมด้วยการฟ้อง กสทช. ให้ล้มประมูล อ้างกติตาไม่ชัดเจน เอื้อประโยชน์บริษัทคู่แข่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวม49 ชุด

ขณะที่ บริษัท จันทร์ 25 จำกัด กับ บริษัท กรุงเทพโทรศัพท์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7สี) ยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ เนื่องจากปัจจุบัน นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ หรือคุณแดง เป็นกรรมการผู้จัดการ และถือหุ้นบริษัท จันทร์ 25 จำกัด ขณะที่เดียวกัน นางสุรางค์ และครอบครัวก็ยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัท กรุงเทพโทรศัพท์และวิทยุ จำกัด ถึงกว่า 20% ซึ่งหากนางสุรางค์ ไม่ถอนหุ้น โอนหุ้น ออกจาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด จะทำให้ทั้ง2ราย มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติการถือหุ้นไข้ว เกินกว่า 10 %

แหล่งข่าวจาก บริษัท กรุงเทพโทรศัพท์และวิทยุ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเจรจากับ บริษัท จันทร์ 25 จำกัด ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงมีความเป็นไปได้ที่ช่อง 7 จะดำเนินคดียื่นฟ้องร้อง กสทช. ให้ล้มการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากการออกกฏและกติตาไม่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างทำให้บริษัทไม่สามารถร่วมประมูลได้ และต่อมาเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น กสทช.กลับเพิกเฉยไม่แก้ไข ถือว่าส่อเจตนาเอื้อประโยชน์ให้บริษัทคู่แข่ง

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงจาก กสทช.กล่าวว่า กสทช.ยินดีที่จะน้อมรับ หากมีการฟ้องร้อง กสทช.เกิดขึ้น เพื่อล้มประมูลทีวีดิจิตอลประเภทความชัดสูง ซึ่งกสทช.จะต้องมาศึกษามูลเหตุแห่งการฟ้องในครั้งนี้ แต่กสทช.ยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 25553 และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจาย เสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 กฏเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอล เรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งจะต้องรายการการถือครองหุ้นและอำนาจครอบคลุม หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำหรับประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 มาตรา 15

“กสทช.ทำตามกฏเกณฑ์และกฏหมายอย่างถูกต้อง หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งศาลว่าจะออกมาในรูปแบบใด ซึ่งเราก็ยังมีความมั่นใจว่าจะดำเนินการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลได้” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การถือหุ้นไข้ว มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้วประมูล ซึ่งได้อ้างอิงจาก การถือหุ้นไข้วกับนิติบุคคลอื่นตามกฏระเบียบการประมูลสำนักนายก และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (โฟกัสกรุ๊ป) ต่อประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว

ก่อนหน้านี้บริษัท จันทร์ 25 โดยนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษา บริษัท จันทร์ 25 กล่าวว่า หากบริษัท ถูกตัดสินจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอล จะดำเนินการฟ้องร้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง เนื่องจากไม่มีความเป็นธรรม โดยหลักเกณฑ์ที่ออกมาไม่สอดคล้องกับอุตสาหรรมโทรทัศน์ในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันบริษัทปรึกษาทางกฏหมายจันทร์ 25 สอบถามในกรณีที่ทั้ง 2 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันยื่นซองเข้าประมูลและโดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่ เงินหลักประกันจำนวน 10% ของราคาตั้งต้นการประมูลในหมวดช่องนั้นๆ จะยังได้รับคืนหรือไม่ 2.กรณีที่ทั้งสองบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันยื่นซองเข้าประมูล แต่บริษัทหนึ่งขอสละสิทธิ์ก่อนประกาศรับรองผลผู้ผ่านคุณสมบัติ บริษัทนั้นๆจะยังได้รับเงินหลักประกันคืนหรือไม่ และ 3.กรณีที่ถ้ายื่นซองขอเข้าประมูลแล้วหากทั้งสองบริษัททีมีความเกี่ยวข้องกัน มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งขอถอนตัวก่อนประกาศรับรองผลคุณสมบัติผู้เข้าประมูล อีกบริษัทหนึ่งจะยัง

ขอบคุณ แหล่งที่มาหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม