ผู้เขียน: golderboy

เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 3 WorkShop

PHP MySQL Search Data Paging/Pagination (mysqli) บทความนี้จะเป็นตัวอย่างของ mysqli และการค้นหา (Search) ข้อมูล และการแบ่งหน้า (Paging) การเขียน PHP เพื่อค้นหาข้อมูลจาก Database ของ MySQL มาแสดงผลทางหน…

Read More »

เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 2 View Insert Edit Delete

PHP MySQL List Data Record & Get Result Row (mysqli) บทความนี้จะเป็นตัวอย่างของ mysqli การเขียน PHP เพื่ออ่านข้อมูลจาก Database ของ MySQL มาแสดงผลทางหน้าจอด้วย function ต่าง ๆ ของ mysqli ทำงานร่วม…

Read More »

เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 1 MySQL Configuration & Connect

PHP MySQL Configuration & Connect to Database (mysqli) PHP MySQL Configuration & Connect to Database (mysqli) สำหรับ mysqli ไม่ใช่ function ใหม่ มันมีตั้งแต่ 4.1.13 เป็นต้นไป (เกือบ 10 ปี ปัจจ…

Read More »

การสร้าง Declare Table สร้างตัวแปรแบบตาราง (Temp Table)

การสร้าง Declare Table สร้างตัวแปรแบบตาราง (SQL Server : Stored Procedure) สำหรับ Feature ของการ Declare Table เป็น เสมือนการสร้าง Temp Table ไว้ชั่วคราว โดยความสามารถนี้ค่อนข้างถือได้ว่าเป็นจุดเด่นแล…

Read More »

การเขียน Stored Procedure

รู้จักและการเขียน Stored Procedure บน SQL Server (SQL Server : Stored Procedure) ในบทความของไทยครีเอทผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึง Stored Procedure ซะเท่าไหร่ เพราะในการเขียนโปรแกรมทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ต้องการคว…

Read More »