Home » กิจกรรม

มนุษย์จะเลิกขับรถภายใน 25 ปีข้างหน้า

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตนับล้ำนคนทั่วโลกในแต่ละปี แม้ว่ำเทคโนโลยีกำรผลิตรถที่มีมำกขึ้นจำกยุคก่อนหน้ำนี้ก็ตำม มีกำรรองรับควำมปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ แต่ก็ไม่ทำให้ลดกำรสูญเสียจำก…

Read More »

การประชุม กับทาง คณะผู้บริหารคณะสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

Read More »

โปรแกรมอบรม Yii Framework 2.0 มาแล้วครับ

  ชมรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเหล่าไอทีสาธารณสุขที่สนใจการพัฒนาโปรแกรมด้วย Yii framework 2.0 ซึ่งเป็น PHP Framework ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ โดยครั้งนี้ทางชมรมได้อาจารย์ อุเทน ไ…

Read More »

การสร้างบล็อคของคุณภายใต้ชื่อ ITSASUK.IN.TH/ชื่อบล็อคของคุณ

    ขั้นตอนการสร้าง บล็อคเพื่อใช้งาน   อันดับแรก  เข้าไปที่ http://itsasuk.in.th/wp-signup.php เพื่อตั้งค่าผู้ใช้งาน     แนะนำให้ใช้งาน Gmail นะคับ ในการใช้งาน   มี 2 ตัว…

Read More »

ภาพบรรยากาศการอบรม การสร้างเว็บ โรงพยาบาลด้วย wordpress

การอบรมการสร้างเว็บโรงพยาบาลด้วย WordPress ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก ในวันที่ 30-31      

Read More »

สั่งจอง สื้อชมรมนักวิชาการคอม ปี 2

เสื้อชมรมนักวิชาการคอม ปี 2 มาแล้วจ้า ใครสนใจเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลย ซื้อได้ทุกคน รายได้หักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย     สั่งซื้อตามลิ้งนี้เลยนะค…

Read More »

จัดการอบรมการสร้างเว็บไซต์สำหรับโรงพยาบาลโดยใช้ CMS WordPress

ฝากท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับ ฝากกดแชร์ กด Like กันนะครับ https://www.facebook.com/academiccomputerclub   ขอประชาสัมพันธ์โครงการของชมรมครับ ทางชมรมต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ก…

Read More »