ป้ายกำกับ: ประกันสังคม

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เสนอยุบรวมกองทุนประกันสังคม

  นัก วิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เสนอยุบรวมกองทุนประกันสังคม และ สปสช.จัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ขึ้นมาดูแล ชี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ และความเคลือบแคลงการใช้เงิน ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต        …

Read More »