ป้ายกำกับ: พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

บรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 140,000 คน ใช้เงินไม่เกินปีละ 16,500 ล้านบาท

    สธ. อนุมัติบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 140,000 คน ใช้เงินไม่เกินปีละ 16,500 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจากการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด 140,000 คน ซึ่งก่อน…

Read More »