ป้ายกำกับ: เงิน โอที

“เพิ่มงาน-เพิ่มเงิน”

นโยบายใหม่สธ.ระเบียบเงินค่าโอที “เพิ่มงาน-เพิ่มเงิน” จะเพิ่มประสิทธิภาพได้หรือไม่ ? Hfocus -ในที่สุดการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะมีข้อท้วงติงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะก…

Read More »