ป้ายกำกับ: 21 แฟ้ม

ข้อควรระวังในการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Death

     วันก่อนได้เข้าไปเยี่ยมเยียน รพสต เจ้าหน้าที่ที่รู้จักถามผมว่าทำไมแฟ้ม Death ถึง Error DE1143 ซึ่งหมายถึง DPlace (สถานที่ตาย) ไม่ใช่ 1 กับ 2 หรือเป็นค่าว่าง

Read More »