ป้ายกำกับ: MySQL

5 นาทีกับ Mysql เทป2 ตอน Group by และ Having

Read More »

5 นาที กับ MySQL ตอน คำสั่ง IF

เนื่องจากผมมีความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ด้าน MySQL แต่ติดที่เวลาและสถานที่ไม่อำนวยจึงทำเป็นรายการบน Youtube  ** เวลาดูปรับความละเอียดเป้น 720 HD ด้วยนะครับ

Read More »