ป้ายกำกับ: provider is not registered on the local machine

E-Claim ฟ้องว่า The ‘VFPOLEDB’ provider is not registered on the local machine.

วิธีแก้ Donload โปรแกรมดังต่อไปนี้มาลง Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839

Read More »